Zapraszamy do zapoznania się z Naszą firmą na:

04. Termowizje

Termowizyjna diagnoza budowlana

W zakresie termowizyjnej diagnozy budowlanej oferujemy wykonawstwo następujących

W zależności od przegrody i jej charakterystyki rozróżniamy następujące typy materiałów i zastosowania:
 • wyznaczenie w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych mostków termicznych,parowych,
 • określenie stanu wykonania izolacji termicznej budowli, budynków, chłodni, z lokalizacją niewłaściwej lub uszkodzonej izolacji termicznej,
 • pomiary powykonawcze nowych izolacji cieplnych budowli, budynków, sieci, instalacji,
 • lokalizacja uszkodzeń i nieszczelności w instalacjach wodnych, cieplnych, gazowych, wentylacyjnych,
 • lokalizacja miejsc w przegrodach ulegających zawilgoceniu, wychładzaniu,
 • termiczne inspekcje ścian, dachów, stropodachów w czasie rzeczywistym,
Termowizyjna diagnoza

Wnioski:

 • brak izolacji cieplnej cokołu hali magazynowej, wykonanej w technologii płyt warstwowych,
 • termograf obrazuje max i min temperaturę na zdjęciu,
 • Czytaj wiecej
Termowizyjna diagnoza

Wnioski:

 • termograf obrazuje max i min temperaturę na zdjęciu,
 • w opracowaniu można określić temperaturę dowolnego punktu na zdjęciu,
 • Czytaj wiecej

Termowizja elektroenergetyczna

W zakresie termowizji elektroenergetycznej oferujemy wykonawstwo

Przyklad 1.

Bardzo duża różnica temperatur na urządzeniach w tablicy elektrycznej obrazuje nadmierne obciążenie układu, co może spowodować w najbliższym czasie awarie układu.

Przyklad 2.

Zlokalizowano w tablicy rozdzielczej nie dokręcony lub nadmiernie obciążony przewód elektryczny na szynie. Zwiększona temperatura przewodu w najbliższym czasie doprowadzi do awarii układu.

Prezentacja w PowerPoint

Do odtworzenia ponizej prezentacji potrzebny jest program Microsoft PowerPoint...