Zapraszamy do zapoznania się z Naszą firmą na:

02. Dachy PUR

Koszty Wykonania

Koszt wykonania

-

Dokładna wycena możliwa jedynie po dokonaniu wizji i oględzin pokrycia w miejscu. Zostanie wówczas określona wymagana/zalecana grubość pokrycia, zakres prac, uzgodnienia kosztowe, termin wykonania.

NA WYKONANE ROBOTY UDZIELAMY 5 LAT GWARANCJI

z możliwością umowy koserwacji i z przedłużenia gwarancji na kolejne 5 lat

Zalety Technologii

 • szczelne jednorodne pokrycie zapewnia równocześnie termo i hydroizolację przegród
 • izolacja z piany PUR jest jednorodna, bez połączeń technologicznych i mostków termicznych
 • nowe pokrycie jest niezwykle lekkie - cały system około ok. 3 kg/m2
 • bardzo dobra izolacyjność termiczna λ= 0,021 - 0,025 [W/m x K] - 1 cm piany PUR równoważy; 1,5 cm styropianu, lub 1,8 cm wełny mineralnej, lub 6,00 cm drewna,
 • duża odporność chemiczna, brak wrażliwości na zmiany temperatur,
 • elastyczność piany PUR zapewnia rozciąganie lub kurczenie do 1 cm na metrze, co jest ważne szczególnie w miejscach dylatacji i połączeń
 • technologia umożliwia dużą szybkość wykonania remontu połaci dachu 500-1000 m2 dziennie

Dachy PUR - natrysk sztywnej piany poliuretanowej PUR

Nasza Firma oferuje najnowszą i najskuteczniejszą technologię wykonywania i remontu pokryć dachowych

Doświadczenie naszej Firmy w pracach remontowych na różnych pokryciach dachowych, wyszkolona załoga i stosowanie wyłącznie atestowanych komponentów renomowanych firmy, pozwalają na wykonanie prac najwyższej jakości.

Natrysk piany na istniejące pokrycia dachowe eliminuje roboty rozbiórkowe, zabezpieczające, konieczność utylizacji odpadów, obniżając koszt remontu. W przypadku zaistnienia starego pokrycia, które nie jest związane z podłożem, należy miejscowo pokrycie usunąć, miejsca oczyścić do podłoża nośnego dachu i zagruntować. Pokrycie z piany PUR z uwagi na ciągłość natrysku i jednorodność warstwy eliminuje mostki termiczne konstrukcji, ociepla połacie i likwiduje przemarzanie przegród budowlanych - dachy, stropodachy, chłodnie, itp.

Proces technologiczny

Jak powstaje piana oraz na czym polega proces natrysku piany PUR.

 • Piana poliuretanowa PUR powstaje z połączenia dwóch płynnych komponentów bezpośrednio na wylocie z pistoletu natryskowego. Oba komponenty dostarczane są do miejsca wbudowania za pomocą specjalistycznego reaktora i węży ciśnieniowych.
 • Wytwarzanie piany PUR odbywa się metodą natrysku hydrodynamicznego. Proces natrysku polega na równomiernym nakładaniu piany na podłoże w warstwach grubości 10 do 15 mm każda, przy czym minimalna grubość warstw winna wynosi 30 mm.
 • Natryskiwana piana w ciągu kilku sekund wzrasta i utwardza się, przechodząc w sztywną pianę, o strukturze porów zamkniętych i bezspoinowej powierzchni.
 • Na warstwę natryśniętej piany PUR nakłada się warstwę chroniącą przed promieniowaniem UV w postaci specjalnych powłoki malarskich lub elastomerowych.
 • Warunki techniczne realizacji prac:
  • temperatura podłoża min. 5ºC,
  • temperatura otoczenia min. 5ºC,
  • wilgotność względna powietrza otaczającego max 70%,
  • podłoże pod pianę PUR suche i oczyszczone,
  • brak porywistego wiatru < 2,5 m/s,
  • wykonanie prac przez wyszkolony personel,
  • zastosowanie specjalistycznego sprzętu.